Coaching

Coaching is een integraal onderdeel van iedere therapie. Coaching zie ik als echt luisteren wat er bij de cliënt speelt. Echt luisteren is luisteren zonder oordeel en veroordeel.

Coaching is een voortdurende professionele relatie die mensen helpt resultaten te boeken in hun leven, carrière, bedrijf of organisatie. Door het proces van coaching ontstaan inzichten waardoor zelf cliënten hun leerproces verdiepen en verbeteren ze hun prestaties en verbeteren ze hun kwaliteit van leven.

In elke bijeenkomst kiest de cliënt de focus van het gesprek, terwijl de therapeut echt luistert en vragen inbrengt. Deze interactie schept duidelijkheid en zet de cliënt in actie. Coaching versnelt de voortgang van de cliënt door meer focus en keuzebewustzijn. Coaching concentreert zich op waar cliënten nu zijn en wat zij bereid zijn te doen om te komen waar zij in de toekomst willen zijn, in het besef dat resultaten een kwestie zijn van de intenties, keuzes en acties van de cliënt, ondersteund door de inspanningen van de coach en de toepassing van de therapie.

Vier peilers zijn hierin belangrijk:

  1. Geloof in een intelligentie in jezelf die leven geeft. Ons autonoom zenuwstelsel stuurt balans, herstel en reparatie.
  2. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen zelf. Van welke acties, onbewuste gedachten en gewoontes moet ik bewust worden? Waar loop je tegenaan en wat weerhoud je om jezelf te zijn?
  3. Maak duidelijk wat je wel wilt worden. Wie wil je zijn, welke gedachten, gedragingen en overtuigingen horen daartoe?
  4. De therapie; de negatieve overtuiging loskoppelen van het gebeuren, los maken van je (negatieve) ervaring.