Info en tarieven

Nibbana is als zorgaanbieder in Nederland gehouden aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Daarnaast is Nibbana net als iedere zorgaanbieder in Nederland verplicht met iedere cliënt een schriftelijke, ondertekende behandelovereenkomst te sluiten. In deze overeenkomst staan de wederzijdse rechten en plichten vermeld.

Per 25 mei 2018 is de wet AVG in werking, de wet op de privacy. De Europese privacywet geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen uit de EU. Vrijwel alle ondernemers hebben ermee te maken, ook zzp'ers en klein mkb. De wet geldt ook voor scholen, zorginstanties, verenigingen en stichtingen en dus ook Nibbana.

Het CAT is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor alternatieve therapeuten waarbij Nibbana aangesloten is. Onder CAT valt de beroeps en bedrijfs- aansprakelijkheidsverzekering - BAT (Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten) en de onafhankelijke klachten en geschillen commissie - GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten). De CAT beroepsorganisatie screent en certificeert Nibbana zodat kwaliteit gegarandeerd is aan de klanten.

Nibbana is KvK geregistreerd onder KvK nummer 82639248, BTW nr.: NL003717302B43