Welkom bij Nibbana - praktijk voor menskunde

De Natuurgeneeswijze van Nibbana is een mens en levensbeschouwelijk systeem waarin de onderlinge samenhang steeds weer opnieuw wordt onderzocht en steeds weer verwerkt in een nieuwe visie. Deze natuurgeneeswijze is van toepassing op de totale mens. De mens die wordt gezien als een mensbeeld van een lichaam, spiritueel en geestelijk wezen. Vanwaar het niet alleen gaat over oorzaak, de zin en de gevolgen van ziek zijn maar ook om de vitaliteit, persoonlijkheid en ontwikkeling. Dit is opgebouwd uit de moderne wetenschap, de cognitieve functie van het geestelijk aspect en de spiritualiteit. Hierdoor zijn de mogelijkheden en de invalshoeken om de mens en het aardse leven, anders te bezien, heel groot. En kan men ook een andere wereld ontdekken waar plaats is voor een andere denk- en handelswijzen en waar ook plaats is voor een dieper inzicht in de relatie van evolutie, ontwikkeling, natuur en universum.

Het gaat dus om de eenheid van lichaam, ziel en geest, en niet om het verschil. Daarom is een behandeling, voor een herstel van het evenwicht, eigenlijk geen kwestie van natuurgeneeswijze maar meer een vorm van een “menskundige behandeling “. Hier is ook plaats voor een leer- en ontwikkelingsproces en een levensweg met een opdracht, die verder reikt dan de geboorte en dood.

Die menskundige behandeling is niet alleen voor het herstel maar ook voor de vol- en gelijkwaardigheid van de deelnemer, gekenmerkt door aandacht en tijd. De cliënt moet in alle vrijheid kunnen kiezen voor een bepaalde behandeling, waarna afgestemd wordt op het individuele probleem. Na het op zoek gaan van de werkelijke oorzaak zal er ook een beroep worden gedaan op het zelf-genezende vermogen van de cliënt. Niet alleen lichamelijke maar ook de geestelijke aspecten spelen een rol van betekenis voor het ontstaan, ziekte en genezing.

Het genezen kan worden gezien als een proces van weer opnieuw een geheel te worden.

Deze kunde en behandelingen wil ziekte en gezondheid in een groter en breder perspectief plaatsen. Maar hierdoor wil ze niet de reguliere geneeskunde negeren, omzeilen of vervangen.


Zelfinzicht is niet een resultaat of een hoogtepunt. Het is jezelf zien, van ogenblik tot ogenblik, in de spiegel van je relaties, je relaties tot bezittingen, tot dingen, tot mensen en ideeën.

J. Krishnamurti